Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Uzgoj
ChinchillaLand

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Scroll

Uzgoj činčila

       Uzgoj činčila podrazumeva posedovanje prostora koji mora biti čist, suv i prozračan. Veći uzgajivači grade posebne farme specijalizovane za uzgoj, dok mnogi drže životinje u praznim prostorijama svoga stana, izolovanim seoskim zgradama, garažama ili drugim priručnim prostorijama.

farma činčila

       Uzgoj je jednostavan a zahteva malo prostora i vremena. Činčile se uzgajaju poligamno, u porodicama, od pet do šest ženki i jednog mužjaka. Svaka ženka ima poseban kavez u okviru kojeg se nalazi tunel koji povezuje kaveze jedne porodice i služi kao prolaz mužjaku. Svakoj ženki se stavlja specijalna plastična ogrlica koja je sprečava da izađe iz kaveza. Za higijenu se koristi strugotina od suvog, mekog drveta u posebnoj posudi u sklopu kaveza. Čišćenje je potrebno vršiti svakih sedam dana.


Piljevina

       Svakodnevna nega životinja podrazumeva kupanje u pesku, hranjenje i pregled životinja. Otvaranjem posebne posude sa specijalnim peskom za odmašćivanje krzna omogućavamo činčili održavanje čistoće kupanjem u pesku.

       Najugodnija temperatura prostorija u kojima uzgajamo činčile je od 16 do 20 ºC. Vrlo je važna prozračnost prostora i dobra cirkulacija vazduha. To su osnovni preduslovi koje moramo zadovoljiti da bi smo bili nagrađeni uspehom u ovom poslu.

cincila.rs | Južnoamerička činčila | Krzno činčila Uzgoj činčila | Ishrana činčila | Bolesti činčila

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player